วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาชาด โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลขานุการเหล่าการชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา