วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.45 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ได้มีมติผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 ให้เปิดห้างสรรพสินค้า โดยได้กำชับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 โดยเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล21 โคราช จ.นครราชสีมา