นายก อบจ.โคราช ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระทองคำวิทยา ประจำปี2566
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาI เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระทองคำวิทยา ประจำปี2566 สร้างผลงานโดดเด่น การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex 2023 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับมัธยมปลาย และรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมถ์ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะกีฬา วิชาการ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์การเรียนนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษา

โดยมี นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.ส.นครราชสีมา เขต 16, นายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นางอิสริยา พนัสอัมพร ส.อบจ.อำเภอพระทองคำ, นายไพฑูรย์ จักรแก้ว ผอ.รร.พระทองคำวิทยา พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต., คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ที่ หอประชุม โรงเรียนพระทองคำวิทยา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่1 กรกฎาคม 2566

หน่อยยลดา

นายกหน่อย