การแข่งขัน Green Trail Run @ Khao Yai วิ่งบนเส้นทาง
นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Green Trail Run @ Khao Yai วิ่งบนเส้นทางธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์ ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชให้กับพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับกิจกรรม Green Trail Run @Khao Yai วิ่งบนเส้นทางธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง ประกอบไปด้วยเส้นทางระยะ 6 กิโลเมตร และ 11 กิโลเมตร และในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนดังนี้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนครราชสีมา นายวิเชียร จัทรโณทัย นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเขาวง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 25 มิ.ย.2566