“นายก หน่อย” สั่ง จนท.เร่งขุดเจาะบ่อบาดาล
หลังพบ ปชช.เดือดร้อนด้านน้ำกินน้ำใช้และการเกษตร
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งการไปยัง นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หลังได้รับการประสานจากสามพี่น้องท้องถิ่น พบประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำสำหรับการเกษตร ในพื้นที่ของ อบต.สุขไพบูลย์ และ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
โดยในส่วนของ อบต.สุขไพบูลย์ พบว่าได้รับการร้องขอในการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อดาล สำหรับอุปโภค – บริโภค โดย อบจ.ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชาน ซึ่งหลังจากนี้ อบจ. ก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ชุดขุดเจาะชุดที่ 2 ออกปฏิบัติการเจาะน้ำบ่อบาดาล บ้านประชาไท ต.สุขไพบูลย์ ให้เกษตรกรได้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม
ส่วนพื้นที่ ทต.เสิงสาง ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าระดับน้ำในแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนใน ต.เสิงสาง ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง หากฝนทิ้งช่วงจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาจะขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ แต่ด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งทาง ทต.เสิงสาง งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่มีเครื่องมือในการขุดเจาะบ่อบาดาล จึงขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ซึ่งทาง นายก อบจ. ได้สั่งการให้สำนักช่างส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร จุดขุดเจาะชุดที่ 1 ออกปฏิบัติการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลที่สำนักงาน ทต.เสิงสาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไป

prkoratpao

สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช

อบจโคราช #นายกหน่อย