มทส. พร้อมรับมือ COVID-19 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา
ปรับหอพักนักศึกษาแพทย์ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็น รพ.สนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นในระดับนัยสำคัญของประเทศ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ประกอบกับ มหาวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤติได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ โดยจะยกระดับความพร้อมของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยใช้หอพักนักศึกษาสุรนิเวศ 17 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 132 ห้อง แบ่งเป็นโซนสำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน มทส. และครอบครัว อีกจำนวน 66 ห้อง จัดสรรไว้สำหรับการรับช่วงต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ได้รับการบำบัดรักษาอยู่สภาวะอาการคงที่แล้ว รวมถึงเป็นสถานที่กักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงของบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่คณะกรรมการโรคระบาด จ.นครราชสีมา หรือ สสจ. ประสานงานร้องขอ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะเร่งปรับปรุงอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยชั้น 7 เปิด Cohort ward รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงมาก ขณะนี้มีห้องแยกโรคความดันลบ (modified negative pressure) เพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 8 ห้อง ซึ่งจะพร้อมให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2563 นี้ อีก 8 ห้องพร้อมให้บริการในวันที่ 16 เมษายน 2563 รวมเป็น 16 ห้อง และกำลังเร่งปรับปรุงพื้นที่ชั้น 10 ของอาคาร เป็นห้องแยกโรคเดี่ยว (single isolation room ) สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิท-19 ได้ในขณะนี้จำนวน 12 ห้อง โดยมีแผนจะปรับปรุงให้ครบ 60 ห้อง และยังมีแผนปรับปรุงห้องติดเชื้อรุนแรงเร่งด่วนอีกจำนวน 3 ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาล มทส. เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงและเกณฑต์ต้องสงสัยไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยพื้นฐานทั้งของผู้เข้ารับการตรวจหาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเป็นสำคัญ อีกทั้ง เพื่อร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ ในการฝ่าวิกฤติการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล มทส. ก็เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย หน้าการอนามัย N95 หน้ากากป้องกันใบหน้า และชุดกาวน์ชนิดเต็มตัว รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ แม้ว่าจะมีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในภาวะไม่ปรกตินี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังขาดแคลนอีกมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการดำเนินงานและการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 357-0008181 หรือติดต่อได้ที่ โทร. 0 44 376 6889 หรือ มือถือ 06 3131 1150 ได้ทุกวันและเวลาทำการ