แถลงข่าว วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ. ที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการของ ตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จว.นครราชสีมา พล.ต.ท. สมประสงค์ เย็นท่วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3(ดูแลรับผิดชอบงานจราจร) ได้เชิญหน่วยงานตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคี เครือข่าย ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ทั้ง 8 จังหวัด (ภาคอีสานตอนล่าง) และ หน่วยงานตำรวจในเขตพื้นที่รอยต่อ ระหว่างภาค 3 กับพื้นที่เขตติดต่อข้างเคียงระหว่างภาค อาทิเช่น พื้นที่ สภ.หมวกเหล็ก จว.สระบุรี พื้นที่รอยต่อ สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา ในเส้นทางถนนมิตรภาพ(ทล.2) ที่เป็นถนนสายหลักในการเดินทางของพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลฯ รวมทั้ง ในถนนเส้นทางเลี่ยง/ทางรอง เส้นทางต่างๆ ในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 3 ที่คาดว่าอาจจะเกิดมีปัญหา การจราจรปริมาณรถหนาแน่น และเกิดปัญหา ติดขัด สะสม และชะลอตัว ดังเช่นทุกช่วงเทศกาลที่ผ่านมา
เข้าร่วมประชุมติดตาม วางแผน ซักซ้อม และ กำหนดมาตรการการปฏิบัติ ในการรองรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับประชาชน ในช่วงวันหยุดยาว ของเทศกาลปีใหม่ 65 ครั้งที่ 2

ในการนี้ พล.ต.ท.สมประสงค์ฯ ผบช.ภ.3 ได้กล่าวว่า "ในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางออกต่างจังหวัดของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 นี้ ได้สั่งการ และเน้นย้ำ ให้ตำรวจทุกพื้นที่ ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครอง ตำรวจทางหลวง แขวงการทาง เจ้าหน้าที่ขนส่ง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่มูลนิธิและอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาการจราจร ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชน จะได้มีความสะดวก มีความปลอดภัย และใช้ในการเดินทางให้น้อยที่สุด โดยปีนี้ จะเน้น 
 1. ให้ทุกพื้นที่ ได้ระดมสรรพกำลัง และ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เข้าประจุด ในจุด เพื่อคอยอำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาการจราจรในจุดที่มีการจราจรหนาแน่น ติดขัด สะสม ชะลอตัว ในจุดสำคัญๆ ในเส้นทางหลักๆ โดยเฉพาะ เส้นทางถนนมิตรภาพ (ทล.2), เส้นทางถนน 304 (อ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี- อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา) และ เส้นทางถนนสาย 348 (อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว – อ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์) เน้น
  ในช่วงวันที่ประชาชนจะเดินทาง ทั้งขาไป (วันที่ 30-31 ธ.ค.64) และกลับ เข้า กทม.(ในวันที่ 2-3 ม.ค.65)
  1. เน้นย้ำ ให้ทุกพื้นที่ ใช้มาตรการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาการจราจร ในบริเวณจุดเส้นทาง และ พื้นที่รอยต่อ ระหว่างจังหวัด และรอยต่อระหว่างภาค ที่เป็นทางขึ้นลง เนินลาดชัน , ทางร่วมทางแยก, ทางต่างระดับ, จุดตัด, คอขวด, พื้นผิวการจราจรที่ยังมีการซ่อมสร้างยังไม่เสร็จสิ้น ที่อาจเกิดการจราจรหนาแน่น
   ด้วยการใช้มาตรการ การเปิดใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible lane) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง และแขวงการทาง , การเตรียมการใช้การเปิดเส้นทาง มอเตอร์เวย์ (M.6) บางประอิน -โคราช ในช่วงเขตพื้นที่ จว.นครราชสีมา (ระยะทาง ๓๖ กม.) ร่วมถึงการใช้มาตรการประกาศ สตช. ในการหยุดการเดินรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไปบนถนน บางเส้น บางช่วง บางตอน
   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และเร่งระบายการจราจร ในจุดสำคัญๆ โดยได้แบ่งมอบหมาย รอง ผบช.ภ.๓, รอง ผบก.(จร.) ในทุกจังหวัดคอยช่วยรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เส้นทาง
  2. ให้ทุกพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหา และการจัดระเบียบจราจรทางเข้า-ออก หน้าสถานีบริการน้ำมัน ประสานกับเจ้าของผู้ประกอบการ จัดทำข้อตกลง (MOU.) จัดระเบียบพื้นที่จอดรถ การจัดพนักงานเพิ่มเติม , การเพิ่มเครื่องรูดบัตรเครดิตหรือฟรีดการ์ด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมน้ำมันฯ ให้มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ขอให้ทางปั้มฯ มีมาตรการบริหารจัดการจัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมให้มากขึ้น
  3. สำหรับ ในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในทุกพื้นที่ จะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อชะลอความเร็วรถ และจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (๒๙ ธ.ค.๖๔- ๔ ม.ค.๖๕) อย่างเข้มงวดทุกราย ตำรวจภาค 3 จึงใคร่ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน และผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 นี้ ได้มีการเตรียมตัวและวางแผนการเดินทาง ให้พร้อมสำหรับที่จะเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอประขาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถ และประชาชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฎจราจร โดยเคร่งครัด ขอให้หลีกเลี่ยง การฝ่าฝืนกฎหมาย ในความผิดหลักๆ ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ไม่ว่าจะเป็น การขับรถด้วยความประมาท, การฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจร, การเมาขับ, การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย ในระหว่างการเดินทาง เหล่านี้ เป็นต้น พร้อมทั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศกาลปีใหม่ 2565 หากทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่ และทุกฝ่าย ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดูแล พี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง หากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ และพี่น้องประชาชน ทุกคน ได้ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติกฎหมาย และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ก็คงจะทำให้ เทศกาลปีใหม่ 65 ปีนี้ คงจะเป็นปี ที่ประชาชน คงจะได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย ในช่วงเทศกาล ได้มากกว่า ทุกปี ที่ผ่านมา