ถักทอวัฒนธรรม เพื่อนำผ้าไทยสู่สากล งานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น ณ เซ็นทรัลโคราช
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ รวมถึงการสร้างและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณ

ฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์)
สำหรับงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ภายในงานพบกับบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นที่ถิ่นดีไซน์ทันสมัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยสุดตระการตา โดยมิสแกรนด์นครราชสีมา 2020 พร้อมนางแบบและนายแบบมืออาชีพ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน และการประมูลสินค้าผ้าไทยในราคาสุดพิเศษ