นายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยกัน
วันที่19 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมายังศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อเยี่ยมและเป็นกำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช พร้อมเยี่ยมชมคลินิกหมอใจของกรมสุขภาพจิต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมกันทำงานและดูแลประชาชนจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น เมื่อเช้านี้รัฐบาลก็ได้มอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ โดยย้ำแก่ผู้ที่รับเงินช่วยเหลือ ให้ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ วันนี้ ตั้งใจมาให้กำลังใจทุกคนและขอให้ร่วมเดินหน้าไปด้วยกัน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเช่นกันในระยะต่อไป พร้อมย้ำโดย ยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้มายังจุดแสดงความอาลัย TERMINAL 21 รวมดวงใจก้าวไปด้วยกัน “Korat Stronger Together” พร้อมเขียนข้อความไว้อาลัยและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ว่า ” ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ด้วยพลังแห่งรัก พลังแห่งความสามัคคี รัฐบาล / นายกรัฐมนตรี/ คณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างเต็มกำลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า เราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมกันนำพาประเทศชาติประชาชนไทยไปข้างหน้า เพื่อผ่านพ้นวิกฤติต่างต่างไปด้วยกัน ขอขอบคุณภาคเอกชน หอการค้า อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกประการด้วยรักห่วงใยเสมอ “
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนใช้ชีวิตเป็นปกติให้ได้โดยเร็ว ประเทศชาติต้องก้าวเดินต่อไป ต้องสร้างขวัญเป็นกำลังใจให้กันและกัน รวมพลังแห่งรักเพื่อนำพาประเทศไปข้างหน้า ผ่านช่วงมีวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับรายได้ รวมไปถึงผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ เพราะทุกกลุ่มคือห่วงโซ่เศรษฐกิจของประเทศ อยากเห็นจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดนำร่องของความสามัคคีก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และขยายไปสู่จังหวัด