เซ็นทรัลโคราช ยืนหนึ่ง สะอาด ปลอดภัยทุกจุด
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผ่านการตรวจ Covid Antigen Test Kit (ATK) ทุกคน
ยกระดับความมั่นใจลูกค้า 100%
เซ็นทรัลโคราช ยืนหนึ่งการันตี สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยทุกจุดแบบ 100% โดยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกคนที่ให้บริการลูกค้าภายในศูนย์การค้าฯ ผ่านการตรวจ Covid Antigen Test Kit (ATK)
จากทีมผู้เชียวชาญ Med Tech จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นทีมตรวจอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ผู้ตรวจยังได้สวมชุด PPE เพื่อมาตรฐานการทำงาน ป้องกันในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดอีกด้วย
นอกจากนั้น ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร้านค้า ทุกคน จะมีเครื่องหมายแสดงความมั่นใจผ่านสัญลักษณ์การติดเข็มกลัด “ I’m vaccinated ฉีดแล้วเด้อ ” โดยผ่านการฉัดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม รวมถึงมีหนังสือผลการตรวจ ATK จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดแบบ 100 % อีกทั้งทางศูนย์การค้าฯได้ปฎิบัติตามนโยบาย 5 แม่บท 75
มาตรการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่และปลอดภัยในทุกจุดต่อไป