“หน่อย – ยลดา” มอบถุงน้ำใจ “อบจ.โคราช
ช่วยครอบครัวผู้ป่วยโควิด – 19
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิติวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.นครราชสีมา, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 2, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และนายจิระยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมมอบ “ถุงน้ำใจ อบจ.” จำนวน 247 ชุด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) พื้นที่ อ.ด่านขุนทด
พิธีมอบถุงน้ำใจ อบจ. ครั้งนี้ มีนาย ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 8 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกราด, ต.ตะเคียน, ต.กุดพิมาน, ต.ห้วยบง, ต.ด่านขุนทด และ ต.พันชนะ ซึ่งผู้นำท้องถิ่นจะนำไปมอบให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 64) ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย, ผู้ติดเชื้อสะสม 24 ราย กำลังรักษาที่ รพ.ด่านขุนทด 17 ราย ส่งต่อ รพ.มหาราช 1 ราย ส่งต่อ รพ.สนาม 4 ราย, รักษาหาย 2 ราย ส่วนผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างกักตัวจำนวนกว่า 700 ราย
ต่อมาเวลา 14.30 น. ในวันเดียวกันนี้ นางยลดาฯ นายก อบจ. พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยัง ต.เสมา อ.สูงเนิน เพื่อมอบถุงน้ำใจ อบจ. จำนวน 47 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ระหว่างเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ บ.โสกแจ้ง และ บ.โป่ง ต.เสมา ได้รับความเสียหาย จำวน 47 ครัวเรือน โดยมี ร.ท.อนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วย ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ นายก อบต.เสมา และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.สูงเนิน ให้การต้อนรับ
อย่างไรก็ตาม การเดินทางลงพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ ครั้งนี้ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้แสดงความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรงและระบาดอย่างรวดเร็ว “ขอให้ทุกคนป้องกันตัวเอง ใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากเคหะสถาน ล้างมือบ่อยๆ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสียงอย่าปกปิดไทม์ไลน์ เพื่อจะได้ทันต่อการรักษาต่อไป”