วันที่15 ก.พ.64 เวลา13.00น.
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พันตำรวจเอก รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ,นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง,นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้างและนายช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างถนนสายโคกไผ่น้อย-นาตม ระยะทางรวม3,380เมตรและสายวัดเลียบ-พุดซา ระยะทางรวม1,855เมตร