งานตรุษจีนโคราช 2021
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ตรุษจีนโคราช 2021” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ นายอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) กล่าวถึงประวัติเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และ นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
งานตรุษจีนโคราช 2021” สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครราชสีมา ภายใต้การมีส่วนร่วมของหอการค้า จ.นครราชสีมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา สมาคมคนไทยเชื้อสายจีน จ.นครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 24.00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์ และ สวนสุรนารี สำหรับพิธีเปิดในวันนี้ ไฮไลท์ของงานเป็นการจำลองประทัดยักษ์เพื่อให้ประธานในพิธีจุด เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการเปิดงาน “ตรุษจีนโคราช 2021” อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งยังมีการแสดง Grand Opening ชื่อชุดการแสดง “นางฟ้าทั้งเจ็ด” การแสดงเชิดสิงโต เชิดมังกรดอกเหมย และการแสดงร้องเพลงจีน จากสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนใน จ.นครราชสีมา