บรรยากาศของการรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา

วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
วันที่ 8 ก.พ.64 เวลา 08.30 น.
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
หมายเลข 1 นายอัคคชา พรหมสูตร ทีมโคราชมหานคร
หมายเลข 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ทีม โคราชชาติพัฒนา
หมายเลข 3 นายจักริน เชิดฉาย ทีม โคราชเพื่อโคราช
โดยมีนายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าสังเกตการณ์การรับสมัคร ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ50 ปี สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

สมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา