วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 19.00น. เป็นต้นไป ร้านอาหารญี่ปุ่น โซ-ชาบูกิโคราช / สำรองที่นั่งได้ โทร 0812828991