กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป” ผนึกกำลังภาครัฐ-สถานศึกษา
จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานไทรงาม
มอบงบสนับสนุนมูลค่ารวม 550,000 บาท
กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป ผนึกกำลังจังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยนายเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 มูลค่า 250,000 บาท และมอบงบประมาณสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มูลค่า 300,000 บาท รวมแล้วมูลค่า 550,000 บาท ในการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์อุทยานไทรงาม ให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป