เซ็นทรัลโคราช” ผนึกกำลังหน่วยงานระดับประเทศ เปิดตลาดเพิ่มช่องทางเกษตรกร “KORAT GREEN MARKET” มหกรรมรวมผัก ผลไม้ สินค้าชุมชนสดๆจากไร่ เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี2563 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน จัดงาน “KORAT GREEN MARKET ตลาดชุมชนคนโคราช ครั้งที่ 1
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ ศูนย์เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จำหน่ายสินค้าผัก ผลไม้ สดๆจากไร่ คัดเกรดราคาพิเศษ อาทิ น้อยหน่าเพชรปากช่อง เกรดส่งออก, อโวคาโด้, เมล่อน, ผักออกานิคปลอดสารพิษ ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน แบ่งเป็น 3โซน ได้แก่ โซนคาราวานสินค้าสภาอุตสาหกรรม, โซนผลไม้ท้องถิ่น และ โซนผู้ประกอบการทั่วไป กว่า50ร้านค้า
งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ Covid-19 ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า หารายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังทำให้ประชาชนคนไทยเกิดการกระตุ้นหันมาบริโภคผลไม้ไทยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้งานจัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 กันยายน 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 5 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2563
สำหรับพิธีเปิดงาน KORAT GREEN MARKET ได้รับเกียรติจาก ท่านวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ,นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา , คุณศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา, คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน(สถาบัน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ คุณเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมงาน บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา