สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5นครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมนักข่าวประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาด้วยสมาร์ทโฟน
วันนี้คุณเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดและผู้เข้าร่วมอบรมนักข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาด้วยสมาร์ทโฟน โดยได้รับเกียรติจากนายธนิต จิตละมัน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมนายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5นครราชสีมา
ทั้งนี้ นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อ สร้างนักข่าวประจำพื้นที่ต่างอำเภอให้สามารถเป็นนักข่าวมืออาชีพได้ และเพื่อเพิ่มทักษะ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับนักข่าวประจำพื้นที่ต่างอำเภอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2563 และในการอบรมครั้งนี้จะได้มีการฝึกปฏิบัติ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้อบรมได้ต่อยอดการนำเสนอข่าวในรูปแบบที่ได้อบรมมา คือ การเขียนข่าวเป็น ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และสามารถตัดต่อให้เป็นภาพข่าวได้ และสามารถผลิตรายงานพิเศษได้ ให้หัวข้อ การท่องเที่ยววังน้ำเขียวโคราช