มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 29พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบเช็คเงินสดและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 56 หลังคาเรือน ตามความเสียหายที่เกิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้น