แถลงข่าว สืบสานวัฒนธรรมผ้าไทยโคราชล้ำค่า งามตระการตาดาวค้างฟ้า แห่งเมืองย่าโม ประจำปี 2566
วันที่19 มีนาคม 2566 .เวลา 10.00 น. ที่ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา” ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย กิจกรรม การรำบวงสรวงสดุดีท้าวสุรนารีการเดินแบบผ้าไทยการกุศล “วิจิตรผ้าไทยล้ำค่า งามตระการตาผ้าไหมโคราช” และการประกวด “อัญมณี ศรีเมืองย่า ดาวค้างฟ้าแห่งเมืองย่าโม 66” พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นางพรทิพย์จำพิมาย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา และผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวฯ โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นางสินีนาฎ ทองสุข นางฐิดารีย์ สุวรรณมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ/องค์กร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมเดินแบบ ผู้เข้าประกวด และสื่อมวลชน
โดย นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การรำบวงสรวงสดุดีท้าวสุรนารี ในปีนี้ มีสตรีชาวโคราช สนใจเข้าร่วมรำบวงสรวง จำนวนทั้งสิ้น 10,555 คน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 555 ปี จังหวัดนครราชสีมา และ ถือเป็นปีแรกที่มีเหล่าสตรีชาวโคราชให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมและให้กำลังใจผู้แทนเหล่าสตรีทุกท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “
ทางด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ” ในส่วนของกิจกรรม การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล “วิจิตรผ้าไทยล้ำค่า งามตระการผ้าไหมโคราช” ในปีนี้ มีผู้ร่วมแสดงเดินแบบ จำนวน 555 คน จากทั้ง 32 อำเภอ จัดขึ้นในค่ำคืนของวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม และ การประกวด ดาวค้างฟ้า “อัญมณี ศรีเมืองย่า ดาวค้างฟ้าแห่งเมืองย่าโม” ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการประกวดสตรีสูงวัยอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชิงมงกุฎเพชร สายสะพาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และ สำหรับการรวบรวมคะแนนการประกวดในปีนี้ จะใช้ทีมงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา มาช่วยรวบรวมคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นางสาวพรทิพย์ จ่าพิมาย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ” กิจกรรมที่จัดขึ้นรายได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ในการจัดกิจกรรม จะนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวนครราชสีมา ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนและ รอคอยความช่วยเหลือจากทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป”
ทางด้าน ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทีมงานออแกไนซ์ กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นได้เข้ามาช่วยในการรันคิวงานทั้งหมด โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรมืออาชีพในการจัดงานของจังหวัดนครราชสีมา นำโดย คุณ ชัชญานุชสุรฉัตร ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม ถือเป็นทีมงานจิตอาสาที่เข้ามาช่วยงาน โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อจะได้ช่วยประหยัดงบประมาณ นำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มากที่สุด”
สำหรับงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี 2566 จังหวัดนครราชสีมา จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด และ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมของท้าวสุรนารี ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติและ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดนครราชสีมาสืบไป