งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมร่วมในงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมท้าวสุรนารี ด้วยการรำบวงสรวงคุณย่าโม 10,555 คน การออกร้านนาวากาชาด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน2566 นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อการกุศล จังหวัดนครราชสีมา ปี 2566 ฉบับละ 100 บาท มีของรางวัลชิ้นใหญ่ให้ร่วมลุ้นอย่างเช่น รถยนต์,รถจักรยานยนต์,โทรศัพท์มือถือ,โทรทัศน์,ตู้เย็น และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รายได้จากการจัดจำหน่าย จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมา
โดยจะออกรางวัลสลากกาชาดในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ห้องเสมียนตราจังหวัด (ศาลากลางจังหวัดชั้น 2) และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา