นายกวัชรพล จอนเกาะ นายก อบต.บ้านเกาะ นำตู้กับข้าวมาตั้งอยู่พร้อมกับมีป้ายติดไว้ระบุว่า “ตู้ปันสุข เชิญหยิบฟรี หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ของตู้แบ่งปัน” โดยบรรยากาศมีประชาชนนำสิ่งของมาใส่ตู้กับข้าวแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของที่นำมา ส่วนใหญ่เป็นน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำดื่มและขนมต่างๆ พร้อมทั้งยังพบว่ามีประชาชนนำสิ่งของมาให้ใส่ตู้ปันสุขมากกว่าผู้มารับ ทำให้สิ่งของตู้นี้มีของเกือบเต็มตลอด โดยมีแนวคิดว่าจะทำให้ครบทุกหมู่ หรือให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในยามที่มีโรคระบาดโควิด 19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน #แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเชิญหยิบฟรี ผู้มีแล้วก็แบ่งปันกันค่ะ โดยขณะนี้มีตู้ปันสุขอยู่ 3 จุด ดังนี้
☺สี่แยกบ้านเก่า แถวไฟแดง เซเว่น
😉หน้าวัดสระบัวเกลื่อน
😁หมู่ 1 อยู่ตรงบ้านผู้ใหญ่ดำ ศาลปู่ตา
😊อาคารเอนกประสงค์บ้านเอื้ออาทร
😊หน้าหอปลาบู่ หมู่ 3