พิธีถวายกฐินพระราชทาน ตามที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพายัพ

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ ที่พระอุโบสถ วัดพายัพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย นาง เอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พายัพ โดยมี พระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดสะแก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาพงษ์เชฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง และมี นาย ภูมิสิทธิ์ วังคีรี; รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายวรา ริ้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 3 ,พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา,รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,นายแพทย์สุผล ตติยนันพร สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา , นาย ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. นาง เอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินไว้บนพานแว่นฟ้า ยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม ต่อด้วยประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครอง ประเคนผ้าไตรแด่พระคู่สวด

ในเวลาต่อมา นาย ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศยอดจำนวนเงินการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 550,094 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และถวายปัจจัยเงินทุนการศึกษาคณะพระ ,เณร พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเมืองจังหวัดนครราชสีมา เสร็จพิธีได้ประกาศพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทราบพร้อมอนุโมทนาสาธุบุญมหากุศลร่วมกัน