เปิดพรรคชาติพัฒนากล้า
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 พรรคชาติพัฒนากล้า พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน “พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ” และพิธีเปิดป้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ “พรรคชาติพัฒนากล้า” อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้า