เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 500 ครัวเรือน

  • จุดที่ 1 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ฯ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
  • จุดที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านชายพะเนา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 3 ต.พังเทียม พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
    โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย