AIS จัดทีมดูแลเครือข่าย พร้อมให้ความช่วย เหลือน้ำท่วมจังหวัดเลย
จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดเลยทำให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านของอำเภอเมือง จังหวัดเลย ทีมวิศวกรของเอไอเอส ได้เฝ้าดูแลระบบสื่อสาร ทั้งเครือข่ายมือถือเอไอเอส และเน็ตบ้าน เอไอเอส ไฟเบอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้นายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน AIS พร้อมทีมอุ่นใจอาสา นำน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนผู้รับมอบ และนำไปกระจายความช่วยเหลือต่อไป
เอไอเอส มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด