พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.เสิงสาง ร่วมประชาสัมพันธ์ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ตั้งแต่ เส้นโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 – ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง ระยะทางยาว 3,675 เมตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนที่ดี ได้มาตรฐาน การขนส่งก็จะรวดเร็วผลผลิตไม่เสียหาย และสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.สภ.เสิงสาง, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วยนายช่างประจำโซน, คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง, คณะผู้บริหารเทศบาล และอบต., สาธารณสุขอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพสต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธาน อสม.พร้อมคณะ และพี่น้องอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 2 กันยายน 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

อำเภอเสิงสาง

ร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบ