กีฬาเซปักตะกร้อ “สานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด” โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี2565
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.โคราช เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “สานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด” โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี2565 พร้อมด้วย นายสมัย ปัดกอง ประธานชมรมTO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง และนักกีฬาที่ลงแข่งขันจำนวน 8 ทีม เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ที่ สนามตะกร้อชมรมTO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ( ที่ผ่านมา)

หน่อยยลดา

นายกหน่อย