เปิดถนน อบจ.นม. บ.ซบตะคร้อ -บ.ท่าตะแบก ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.เป็นประธานเปิดถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต อบจ.นม.22303 บ.ซับตะคร้อ – บ.ท่าตะแบก ต.ไทยเจริญ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

อบจ. โคราช ได้ทำการส่งมอบให้กับประชาชนเพื่อให้ได้ใช้ถนนสายนี้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะงบที่ใช้ก่อสร้างมาจากภาษีประชาชน จำนวน 9,950,000 บาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ความยาวถนน 2,250 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างบางช่วงสายทางด้วยระบบโซล่าเซล

โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส. เขต 9 จ.นครราชสีมา, นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง, นายช่างประจำโซน พร้อมด้วย นายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชน อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

อำเภอหนองบุญมาก