สภาวัฒนธรรม
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.ร่วมงานประชุมสภาวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2/2565 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความคิด และประสบการณ์ ในการดำเนินงานวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือในการรักษา สืบสาน งานวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์บูรณาการกับหน่วยงาน องค์กร ของจังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ และประธานสภาวัฒนกรรมทั้ง 32 อำเภอ พร้อมด้วยนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และนางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

โคราชโฉมใหม่