วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำหน้ากากผ้า “โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” โดยกลุ่มแม่บ้านจิตอาสา “พุดซาก้าวหน้า” บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา