วันที่ 9 ก.พ. 2565 เวลา 15.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะกรรมการและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบถุงยังชีพพ้นภัย ให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม จำนวน 95 ชุด รายละเอียดดังนี้

  • ร.ร.หันห้วยทรายพิทยาคม ต.หันห้วยทราย จำนวน 68 ชุด
  • หมู่ 1 บ้านวังม่วง ต.ทุ่งสว่าง จำนวน 13 ชุด
  • หมู่ 7 บ้านหนองเสาร์ ต.โคกกลาง จำนวน 10 ชุด
  • หมู่ 3 บ้านคึมหญ้านาง ต.วังไม้แดง จำนวน 4 ชุด
    โดยมีนายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย หัวหน้าส่วนราชการ สสอ.ประทาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอประทาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ในพื้นที่ให้การต้อนรับ