พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3

ตำรวจภูธรภาค 3 ได้มีการจัดการประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน มกราคม 2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ซึ่งได้มีการจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3 ขึ้น โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

โดยมีความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ หน่วยงานภาคี เครือข่าย ที่ร่วมปฏิบัติงานในห้วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 และหน่วยงานในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศ ผลการดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในทางถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ผ่านมาพบว่า ตำรวจภูธรภาค 3 มีผลการปฏิบัติ ที่ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง จนได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในระดับกองบัญชาการ โดยสามารถลดสถิติ การเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 40.71 ลดสถิติผู้บาดเจ็บได้ร้อยละ 41.44 และลดอัตราการเสียชีวิต ได้ร้อยละ 35.23 จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

จากผลการปฏิบัติดังกล่าว ย่อมสะท้อนถึงความเอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ และความร่วมมือ ร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน ที่ทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติ บริหารจัดการในด้านต่างๆ จนบังเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตำรวจภูธรภาค 3 ได้จัดพิธีมอบโล่และประกาศ เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ร่วมปฏิบัติงานในห้วงควบคุมเข้มข้น และหน่วยงานในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ของตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 14 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลหน่วยที่ร่วมปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่ง ในการอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
  1.1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
  1.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  1.3 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
  1.4 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
  1.5 แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1
  1.6 แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2
  1.7 แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 3
  1.8 มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา
  1.9 มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา
  1.10 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
 2. รางวัลการอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
  2.1 หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
  2.2 หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
  2.3 หน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อันดับ 3 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 3. และยังมีรางวัลที่มอบให้แก่ ภ.จว.นครราชสีมา ที่ร่วมอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร เส้นทางถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักของพี่น้องประชาชน ในการเดินทาง สู่ภาคอีสาน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนทำให้พี่น้องประชาชน เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ผบช.ภ.3 จึงได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัด นครราชสีมา เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้ กฎหมายดีเด่น จำนวน 1 รางวัล

ขอขอบคุณข่าวจากฝ่ายอำนวยการ 3 #กองบังคับการตำรวจภูธรภาค3