ทีมเอไอเอสอุ่นใจอาสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส คาราวานมอบความอบอุ่น ด้วยการเดินสาย มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “เอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยหนาว” ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว และขาดแคลนอุปกรณ์กันหนาว ที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีตัวแทนแต่ละอำเภอเป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ และนำไปกระจายแจกจ่ายอย่างทั่วถึง