เปิดตัวแคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน”
อบจ.โคราช ผุดไอเดีย หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว
ส่งเสริมเศรษฐกิจ – ธุรกิจการท่องเที่ยว” ให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.ร่วมแถลงข่าว และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ภายหลังจากที่ธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซาจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยโครงการฯ ดังกล่าว อบจ. คาดหวังด้านการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น ชุมชน ธุรกิจ ร้านค้า ต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ อบจ.ได้นำเสนอในปฏิทินโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน บางแห่งเป็นสถานที่ค้นพบใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แคมเปญนี้จะสร้างการรับรู้ไปพร้อมๆ กัน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี เกษตรกรรม ชุมชน และ สถานที่ท่องเที่ยว สมัยใหม่ สร้างเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมที่มีอยู่เดิม และกิจกรรมใหม่ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว โดยชุมชนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม., นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.ททท.นม., นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัด, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัด, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด, นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผจก.ผู้แทนห้างสรรพสินค้า หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน