สภาวัฒนธรรมโคราช ร่วมจัดโครงการ จิตอาสา ร่วมใจ ผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
วันนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช บริเวณชั้น 1 ได้มีจัดให้มีการสอนและผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด โดยนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและคณะเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมนำชมขั้นตอนการผลิตหน้ากากอนามัย
เวลา 10.00 น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางร่วมเยี่ยมชมการผลิตหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ได้มีประชาชนจิตอาสากว่า 100 คน เข้าร่วมในการผลิตหน้ากากอนามัย โดย นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นในการจัดโครงการดังกล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศของเรามีความเสี่ยงจากภัยโรคระบาดคุกคราม โดยเฉพาะเชื้อไวรัส Covid 19 ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน ดังนั้นจากการขานรับนโยบายการร่วมมือการผลิตหน้ากากอนามัย จึงทำให้ สภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ประชาชนในการผลิตหน้ากาก เพื่อนำไปใช้เอง และสามารถต่อยอดไปยังกลุ่มชุมชนต่าง ๆ
ด้านนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า เชื้อไวรัส Covid 19 เป็นเชื้อไวรัสที่ประชาชนทุกคน ควรให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย โดยประชาชนสามารถใช้หน้ากากผ้าทั่วไปได้ จากการผลิต และไม่ควรไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ และให้คอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด