วันที่ 13 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 น.#เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลปักธงชัย และส่วนราชการอำเภอปักธงชัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ราย นางแสงทิพย์ เพื่อนเกาะ อายุ 59 ปี ซึ่งป่วยมานานกว่า 4 ปี เท้าขยับไม่ได้ มือขยับได้บางส่วน ตามองเห็นเลือนราง พูดจาไม่ชัด แต่หูพอได้ยินบ้าง เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงรายดังกล่าว ณ บ้านไม่มีเลขที่ บ้านอ่างหินเหนือ หมู่ที่ 15 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา