นายกหน่อย อบจ.โคราช มอบถุงน้ำใจ ให้พี่น้องประชาชน เขต 2 อ.เมือง
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. มามอบถุงน้ำใจเยียวยาพี่น้องหลังน้ำลด ที่ ชุมชนวัดสุสาน เกษตรสามัคคี ต.ในเมือง พร้อมพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2 และนส.อรพิน พานเอี่ยม ประธาน อสม. ชุมชนเกษตรสามัคคี 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 30 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย