นายก อบจ.โคราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจ อ.สูงเนิน
ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง อ.สูงเนิน ที่ประสบอุทกภัย จากมวลน้ำลำห้วยไผ่ บางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถได้ ต้องใช้รถสูงเท่านั้น ที่ บ.หินตั้ง, วัดธรรมจักรเสมาราม และ บ.คลองขวาง
ทั้งนี้ทางอบจ. ได้ดำเนินการจัดทำอาหาร “ครัวน้ำใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” สำหรับแจกจ่ายประชาชน ประกอบด้วย ผัดหมี่ ข้าวไข่เจียว ข้าวกะเพราหมู และน้ำดื่ม รถครัวน้ำใจ อบจ.นม. จอดปรุงอาหารอยู่บริเวณวัดธรรมจักรเสมาราม ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระนอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ สมัยทวารวดี ก่อสร้างด้วยหินทราย มีอายุประมาณ 1,300 ปี ถือเป็นพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ที่เก่าแก่ที่สุด ขณะนี้ระดับน้ำองค์พระได้ลดลงแล้ว ทางกรมศิลปากร กำลังเข้าสำรวจความเสียหายอยู่
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ อบจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และผู้นำท้องถิ่นค่ะ
กรมศิลปากร ทหาร และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.สูงเนิน
วันที่ 18 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อ

อำเภอสูงเนิน