นายก อบจ.โคราช ให้กำลังใจ พี่น้อง ประชาชน อ.พิมาย
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.คณะมาเยี่ยมดูพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม และมอบถุงน้ำใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้อง อ.พิมาย ที่เดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมขังไร่นา และบ้านเรือน ถนนบางเส้นถูกตัดขาดอยู่ ทั้งนี้หน่อยรับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องโดยตรง เพื่อนำไปประสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.เขต 1 อ.พิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.เขต 2 อ.พิมาย, นายอิด เสริมนอก กำนัน ต.ชีวาน, นางอนงค์ อิ่มน้ำขาว กำนัน ต.กระชอน และผู้นำท้องถิ่น
โดยภาระกิจวันนี้หน่อยไปทั้งหมด 2 ตำบล
จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
จุดที่ 2 ศาลาวัดบ้านดงน้อย ตำบลกระชอน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้อง อสม.ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันที่16 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย