ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. ให้กำลังใจเชิญชวนพี่น้องมาอุดหนุนกล้วยหอมทองกับชาวสวนกล้วยโดยตรงกัน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัด, นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัด, นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัด, นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร เกษตรอำเภอเสิงสาง, นายชณกฤดิ สีบทวิรากรกุล กำนันต.สุขไพบูลย์
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาซื้อ “กล้วยหอมทอง” ช่วยชาวสวนกันนะคะ มาจำหน่ายในราคาถูก มีขนาดไซส์ L ราคา 40 บาท, ไซส์ M ราคา 30 บาทและไซส์ S ราคาหวีละ 20 บาท ถูกดี แถมมีประโยชน์ วิตามินบีสูง จัดวันที่ 14-29 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 เป็นต้นไป มาช่วยอุดหนุนกันเยอะๆ
วันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย