ขอเชิญชวนซื้อ “กล้วยหอมทอง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองชาวโคราช มาจำหน่ายในราคาถูก มีขนาดไซส์ L ราคา 40 บาท, ไซส์ M ราคา 30 บาท และไซส์ S ราคา 20 บาท วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. ให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนกล้วย ที่ประสบปัญหาราคากล้วยตกต่ำ-ผลผลิตล้นตลาด โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัด., นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร เกษตรอำเภอเสิงสาง, นายชณกฤดิ สีบทวิรากรกุล กำนัน ต.สุขไพบูลย์ ร่วมให้กำลังใจ ช่วยผู้ปลูกล้วยหอมทองชาวโคราช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย