นายกหน่อยยลดา พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. คณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง อ.แก้งสนามนาง และมอบถุงยังชีพ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ.โนนรัง บ.แก่งโก โดยหมู่บ้านส่วนมากจะอยู่ติดลำน้ำชี บางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถได้ ต้องใช้รถสูงและเรือเท่านั้นโดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อำเภอแก้งสนามนาง, นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.อำเภอบัวใหญ่, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง
กู้ภัยวานรนิวาส จ.สกลนคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
วันที่ 2 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

อำเภอแก้งสนามนาง