นายก อบจ.โคราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจ อ. โนนสูง
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง บ.หนองอ้อ ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง ที่ประสบอุทกภัย จากมวลน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร บางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถได้ ต้องใช้รถสูงและเรือเท่านั้น ทางอบจ. ได้ดำเนินการจัดทำอาหาร “ครัวน้ำใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” สำหรับแจกจ่ายประชาชน ประกอบด้วย ผัดหมี่ ข้าวไข่เจียว ข้าวกะเพราหมู น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ อบจ.นม., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., นายสถาพร โชติกลาง เขต 1 ส.อบจ.อำเภอโนนสูง, นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.นม., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่น และฮุก 31 ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ที่ผ่านมา

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

โนนสูง