นายก อบจ.โคราช พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ ประชาชน อ.สูงเนิน
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะ มาเยี่ยมให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้อง ประชาชน อ.สูงเนิน ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกลุ่มเป้าหมาย อบจ.นม. เน้นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 7 โรคเรื้อรัง โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., ร.ท.อนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม., นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต.มะเกลือเก่า และน.ส.ขนิษฐา วัลลีพงษ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผอ.รพ.สูงเนิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วันที่ 23 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย