นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.เสิงสาง
ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และเป็นกำลังใจมอบถุงน้ำใจ แก่ผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา, นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง ทั้ง 8 จุด อ.เสิงสาง
จุดที่1 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมีนายบำรุง อยู่เจริญ นายก ทต.โนนสมบูรณ์เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายอรดี ยศพิมพ์ กำนัน ต.โนนสมบูรณ์ และนายสุรชาติ กรองจันทร์ ผอ.รพ.สต.โคกน้อย และให้กำลังใจชาวบ้านที่ครบกำหนดการกักตัว
จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมีนายทินกร อาจหาญ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฏร์ โดยมีนายประกิจ นามอนุ นายก อบต. บ้านราษฎร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายสัมฤทธิ์ แสงอรุณ กำนันต.บ้านราษฎร์ และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่4 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน นายชลดิลก นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมผู้นำท้องถิ่น
จุดที่5 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง โดยมีนายสมพงษ์ คูประทุมศิริ นายก อบต.เสิงสาง เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายนพพล ทุ่งไผ่แหลม กำนัน ต.เสิงสาง
จุดที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ โดยมีนายอำนาจ สมน้อย นายกอบต. สุขไพบูลย์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายชนกฤดิ สีบทวิรากรกุล กำนัน ต.สุขไพบูลย์ และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่7 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ โดยมีนายวิวัฒน์ ไล่กระโทก นายก อบต.กุดโบสถ์ เป็นผู้รับมอบ น.ส.วิไล แคเขว้า ปลัด อบต.กุดโบสถ์
ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา

หน่อยยลดา

นายกหน่อย