วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศลนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำถุงยังชีพมอบให้ผู้พิการนั่งรถเข็นที่มารับการฉีดวัคซีน พร้อมร่วมกิจกรรมกับ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคCOVID -19 เชิงรุก โดยได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจสู่ภัยโควิด19 จากสถานีกาชาด ที่ 4 นครราชสีมา สำนักงานบรรทุกข์
ณ ห้อง MCC Hall เดอะมอลล์ นครราชสีมา