ผลไม้ดี ส้มโอสูงเนิน
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม. มาเยี่ยมชิมส้มโอสูงเนิน เป็นส้มโอลูกใหญ่ รสชาติหวาน ไม่หืน เนื่องจากน้ำที่ใช้รดส้มโอ เป็นน้ำจากใต้เขื่อนลำตะคองซึ่งมีการไหลเวียนตลอดเวลา มีแร่ธาตุที่สมบูรณ์ ส่งผลให้มีรสชาติออกมาดี มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่แบบยกสวน ขณะที่บางรายขายหน้าสวนหรือนำไปขายเองก็ได้ราคาดี
ศูนย์การเรียนรู้การปลูกไม้ผล (ส้มโอ) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
นายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ โทร 087-2576273
วันที่ 13 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย