อบจ.โคราช ลงพื้นที่ลุยน้ำ มอบถุงยังชีพ ช่วยพี่น้อง ชาวบ้าน ประชาชน อ.ด่านขุนทด ประชาชน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย 3 หมู่บ้าน กว่า 100 หลังคาเรือน โดยทาง อบจ.นครราชสีมาได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการ พร้อมนายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส. เขต 13 จ.นม, นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอ, นายเจษฏา พิทยาภรณ์ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอด่านขุนทด, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ. เขต 2 อำเภอด่านขุนทด, นายสุพจน์ กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร ที่ บ.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โดยมี ทหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันที่ 12 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย