อบจ.โคราช มอบชุดตรวจ Rapid Antigent Test จำนวน 30,000ชุด
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบชุดตรวจ Rapid Antigent Test จำนวน 30,000 ชุด สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา โดยมีนพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.นม., นายสันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข
วันที่ 8 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย